Hoppa till innehåll

Seminarium om Europeiska försvarsfonden (EDF)

En Europeisk försvarsfond med € 13 miljarder i basfinansiering planeras att inrättas för perioden 2021–2027 (om förslaget på struktur och EU budgeten fastställs enligt nuvarande förslag). Fonden fokuserar på forskning och utveckling inom försvarsområdet med syfte att facilitera gränsöverskridande investeringar och samarbeten kring framtida Europeiska försvarsförmågor. Ambitionen är en stärkt europeisk säkerhet och kommer att ha stor marknadspåverkan.

Ett seminarium om den Europeiska försvarsfonden

Redan idag pågår en förberedande åtgärd för forskningsfönstret och förhandlingar pågår kring vilka områden/förmågor som ska ingå i det första arbetsprogrammet för förmågefönstret.

Vid detta seminarium(programmet uppdateras regelbundet) kommer dessa aspekter fördjupas.

Seminariet är nu fullbokat. Kontakta Catharina Stenius om du önskar sätta upp dig på väntelistan.

Som ett uppstartsseminarium till Träffpunkt Internationell samverkan fördjupar vi oss i vad fonden innebär.

Läs mer om fonden.

Saltsjöbaden
20 november 2018

Plats

Vår Gård, Saltsjöbaden

Tid

Kl. 09.00.12.00
Registrering och kaffe från kl. 08.30

Organisatör

SOFF och Försvarets materielverk (FMV) i samarbete med Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och FOI

Avgift

Kostnadsfritt

Till anmälan

Relaterade evenemang