Träffpunkt: Internationell samverkan

Träffpunkt: Internationell samverkan ersätter i år Försvarsföretagsdagarna och blir ett seminarium som tar utgångspunkt i Försvarsmaktens behov men med fokus på internationell samutveckling och export.

Seminariet (som både innehåller nätverkstillfällen och dialogplatser) samarrangeras med Försvarets materielverk, ISP och Business Sweden.

Några områden som kommer att beröras under dagarna är bland annat ambassadernas stöd till företagen, affärsmöjligheter inom EU och Nato, finansiering och försvarsnyttan.

Programmet kommer kompletteras med talare till de olika breakout-sessionerna. I anslutning till konferenslokalen kommer mötesplatser finnas där du kan ställa direkta frågor och bättre förstå förutsättningarna för ditt företag att verka internationellt.

Moderator är Annika Nordgren Christensen.

Du anmäler dig här.