Hoppa till innehåll

Besök NSPA

Besök NSPA den 9 oktober
Besök NSPA den 9 oktober

Natos stöd- och sbyrå (NSPA) är Natos främsta tjänsteleverantör och levererar ett brett spektrum av integrerade kapaciteter för alliansen, dess medlemsländer och partners. Byrån sammanför Natos logistikstöd och upphandlingsaktiviteter och tillhandahåller effektiva och
kostnadseffektiva multinationella stödlösningar. NSPA är en kundfinansierad byrå, som arbetar på basis av ”ingen vinst – ingen förlust”.

NSPA:s uppdrag är att tillhandahålla lyhörda, effektiva och kostnadseffektiva logistikstödtjänster för system och verksamhet. Detta stöd ges – i tider av fred, kris och konflikt, varhelst så krävs – till Natos allierade, Natos militära myndigheter och partnerländer, både individuellt och kollektivt. Konkret förvärvar, driver och underhåller byrån vapensystem, bränsleleverans, hamntjänster, flygfältslogistik, lufttransporter, sjukvård och cateringtjänster och basstödtjänster för alla sina kunder över hela världen. Den konsoliderar och centraliserar logistikhanteringsfunktionerna så att kunderna kan uppnå stordriftsfördelar.

NSPA spelar en ledande roll som en del av Natos svar på covid-19. Byrån tillhandahåller logistikstöd och organiserar transporter av viktiga förnödenheter och utrustning till allierade, partners och andra internationella organisationer. Till exempel har NSPA försett Luxemburg med fältsjukhus för att öka sin sjukhuskapacitet och har levererat ventilatorer för intensivvårdsavdelningar till Italien, personlig skyddsutrustning till Spanien och medicinska förnödenheter till Norge.

Upplägg

NSPA:s huvudkontor ligger i Capellen, Luxemburg där programmet inleds med att den svenska delegationen kommer om vad som händer på den europeiska marknaden. NSPA informerar om verksamheten och ger en övergripande bild för att sedan gå in på deras upphandlingsregler och hur man registrerar sitt företag i deras s.k source file för att som företag kunna lämna in anbud. Under eftermiddagen kommer företagen få en stund att presentera sig själva och även ha ett närmare möte med de olika avdelningarna hos NSPA som specialiserar sig inom olika områden av /tjänster.

Kontakta Ronja Ahlberg vid frågor och för anmälan. Deltagarna bekostar själva eventuella rese- och boendekostnader. En kostnad för NSPA kommer ev att utgå och betalas senare vid bekräftat deltagande.

Luxemburg
9 oktober 2023

Plats

NSPA, Luxemburg

Tid

Start 08.30, slut ca 16.00

Organisatör

FMV och Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Ronja Ahlberg, områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF
Ronja Ahlberg Områdesansvarig cyberförsvar 08 782 08 79 072-540 11 61 ronja.ahlberg@soff.se

Relaterade evenemang