Europeiska försvarsfonden lanserad

Den 1 juli publicerade EU-kommissionen 2021 års arbetsprogram för europeiska försvarsfonden (EDF). En milstolpe för integrerat försvarssamarbete på EU-nivå.

Arbetsprogrammen för 2021 består sammanlagt av 23 utlysningar med en total budget som uppgår till 1,2 miljarder euro.

Idag den publicerades EU:s utlysningar för 2021. För den intresserade finns även en folder om EDF i sin helhet samt om EDF-utlysningarna 2021. FRS – en fransk tankesmedja – har även sammanställt utfallet från de piloter (Edidp 2019, Edidp 2020) som genomförts.

EDF innebär bland annat möjligheter för företag i Sverige att få EU-medel för att genomföra europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Vill du veta hur fonden kom till, hur den fungerar och vilken betydelse den har för Sveriges säkerhet och ekonomi? Se vårt lanseringssamtal med Calle Håkansson, forskare på Utrikespolitiska institutet, Pål Jonson (M), ordförande i försvarsutskottet samt Niklas Karlsson, vice-ordförande i försvarsutskottet.

Så kan Sverige bli en vinnare: hur EDF påverkar svensk konkurrenskraft

SOFF-portalen finns information om vilka länder som delgett vilka intresseområden de söker samarbetspartners inom ramen för EDF. (Obs! Endast för medlemmar i SOFF). Mer detaljerad information om tidsplan och deadlines att förhålla sig till om man är intresserad av svensk medfinansiering kommer inom kort.

SOFF presenterade idag även en rapport som går igenom hur Sverige nyttjat försvarsfonden i dess pilotfas och vilka möjligheter den nya fonden innebär. Vi har här särskilt studerat ett antal regioner, bl.a. Örebro och Västmanland.

Matilda Karlsson på SOFFs kansli tar gärna emot frågor och hjälper till med vägledning kring hur SOFF kan stötta med information och kunskap om EDF och vägen framåt om företag är intresserade av att delta i arbetsprogrammen. FMVs EDF-kontor är av regeringen utsedda att bidra med vägledning och guidning i EDF-processen. FMV arrangerade även ett seminarium om EDF i samband med lanseringen i juni 2021.

Länkar
EDF förordningen EUR-Lex – 32021R0697
Arbetsprogram 2021
Utlysningar 2021
Kommissionens ”Funding & Tenders”-portal
Försvarets materielverk