Hoppa till innehåll
16 apr 2024
En ny exportkontroll som medlem i Nato – vägen framåt

Utredningen har behov av att förstå marknadens internationella dynamik och politiska styrning för att kunna forma en framtida svensk exportkontrollpolitik som är både ansvarsfull och anpassad till de nya realiteterna i en föränderlig värld. Christer delar med sig av sin insikt om utredningens betydelse: ”Framför allt frågan om internationella materielsamarbeten kan komma att påverka vår …

Läs mer
Ukraina - i världens fokus även 2024
5 jan 2024
Försvarsmarknaden – trender inför 2024

Kriget mot Ukraina har förändrat de globala försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringarna. Som svar på Ryssland brutalitet mot Ukraina har den globala försvarsmarknaden sett betydande förändringar. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är ett strategiskt svar på Rysslands angreppskrig. De demokratiska länderna ser här möjligheter att öka säkerheten över Nordsjön, Östersjön och de arktiska …

Läs mer
5 okt 2022
Avtal för ökat tillträde till USA

Mot bakgrund av detta utformade FMV och SOFF år 2007 en uppförandekod genom vilket svenska företag har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA ska göra sitt yttersta med tillgängliga resurser för att möta de eventuella omedelbara behov som har uppstått. För mindre företag inom försvar (SMF/SME in defence) …

Läs mer
27 jun 2022
Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden

Sammanfattning statistiken: • Branschen omsatte året 2021 närmare 48 miljarder kronor. • Jämfört med föregående år är det en ökning på 12,9% (näst största ökningen efter kalla krigets slut). • Ett starkt år på svenska marknaden ger den lägsta exportandel på två decennier. Omsättningen Tillskillnad från 2020, då marknaden som en effekt av nedstängningen var …

Läs mer
20 jan 2022
Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av …

Läs mer
9 jun 2021
Ny webbplats för att öka kunskapen om exporten

”Regeringen konstaterar att exporten av försvarsmateriel utgör en förutsättning för att upprätthålla och utveckla en försvarsindustriell och teknologisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater.” Det finns tydliga syften med försvarsexporten. Avsikten med en kontroll är att uppfylla både …

Läs mer
4 maj 2021
Branschstatistik 2020

Några viktiga resultat från året 2020: Omsättningen Den totala omsättningen 2020 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 42 476 miljoner kronor (jämfört med 42 191 mkr året innan ). En marginell ökning, men noterbart att flera medelstora företag växt under ett år som annars påtagligt påverkats av …

Läs mer