Hoppa till innehåll

Ny webbplats för att öka kunskapen om exporten

”Regeringen konstaterar att exporten av försvarsmateriel utgör en förutsättning för att upprätthålla och utveckla en försvarsindustriell och teknologisk bas som kan stödja utvecklingen av Försvarsmaktens operativa förmåga och bidra till att upprätthålla nationell integritet och självständighet i förhållande till andra stater.”

Det finns tydliga syften med försvarsexporten. Avsikten med en kontroll är att uppfylla både våra nationella målsättningar och våra internationella åtaganden. Exportkontroll är samtidigt komplext med regelverk och tillståndskrav i olika delar. För att öka kunskapen om vad som exporteras och kontrolleras så lanserar Säkerhets- och försvarsföretagen en webbplats om försvarsexporten.
– En bred förankring i Sveriges riksdag och en öppen diskussion i samhället är viktigt. Med webbplatsen vill vi stimulera debatt och öka kunskap på ett för Sverige viktigt område, konstaterar Säkerhets- och försvarsföretagens generalsekreterare Robert Limmergård.

Exporten sker i en kontext

Trots en av världens mest strikta regelverk är förtroendet för exportkontrollen ifrågasatt. Vid samtal med studenter möter föreningen ofta frågor om varför Sverige exporterar, hur det kommer sig att vi exporterar till vissa länder och en vilja av att förstå bakgrund och syfte.

Försvarsexport.se är en webbplats för de läsare som är intresserade av ämnet och har frågor, inte minst studenter. Mycket fokus ligger på att ge förutsättningar att härleda information och granska källor.
– Vi vill öka kunskapen i ämnet och det vi saknat är en webbplats som kommunicerar om Sveriges försvarsexport på ett heltäckande sätt. Export är nödvändig för företagen och försvaret behöver företag. Därför är exporten i förlängningen en diskussion om hur vi vill försvara vårt samhälle, det är därför exportkontrollen blir till en stor fråga, menar Limmergård.

Det har samtidigt varit ett utmanande arbete att ta fram webbplatsen, inte minst så att läsaren på ett enkelt sätt kan tillägna sig kunskap och kunna fördjupa sig inom ett område som ofta är juridiskt, politiskt och ekonomiskt flerledat.

Om försvarsexport.se

Webbplatsen har tagits fram under ledning av Fredrika Storm. SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll har med sin expertis har varit och kommer fortsatt vara av betydelse för webbplatsens innehåll.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang