Hoppa till innehåll

Branschstatistik 2020

Några viktiga resultat från året 2020:

Omsättningen

Den totala omsättningen 2020 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 42 476 miljoner kronor (jämfört med 42 191 mkr året innan ). En marginell ökning, men noterbart att flera medelstora företag växt under ett år som annars påtagligt påverkats av pandemin. Statistiken påverkas av enstaka större projekt, där året såg större svenska investeringar inom bl.a. lastbil, stridsflyg, lätt torpedsystem, renoverade stridsfordon och ubåt samt att tjänstebeställningar från myndigheterna minskade något.

Medarbetare

Antalet anställda hos medlemsföretagen vilka arbetar med teknik och kunnande inom samhällssäkerhet och försvar uppskattades året 2020 till ca 27 800 medarbetare, vilket delvis kan ses som en effekt av pandemin.

Exporten

Exporten uppgick året 2020 till 24 813 miljoner kronor. Detta är dryga två miljarder lägre än föregående år och utgjorde 58,4% av den totala omsättningen (jämfört med en exportandel på 64% året innan), vilket är den lägsta exportandelen i förhållande till total omsättning på tio år (året 2010 var exportandelen 53%). Sverige fortsätter dock att vara världens mest internationaliserade land med en kvalificerad teknik- och kunskapsbas. I statistiken finns, liksom tidigare år, enskilda toppar för olika länder och regioner.

Tekniken

En betydande del av omsättningen utgörs fortsatt av produktutveckling, ca 16% gick till forskning och utveckling (FoU). Detta är den procentuella relativt lägsta andelen sedan 2014, men i absoluta tal är det samtidigt indexerat den tredje största investeringen i modern tid. Över hälften av försäljningen till försvarsmakter och relaterade myndigheter med ansvar för säkerhet bedömdes vara tillståndspliktig enligt lagen om krigsmateriel och nästan två tredjedelar av exporten. Andelen produkter med dubbel användning är fortsatt hög, liksom en ökning även av civila produkter och tjänster vilka inte är tillståndspliktiga.

Marknader

Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största icke-nordiska för de små- och medelstora företagen. Norden, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland är över tid de marknader av störst betydelse för företagen.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang