Hoppa till innehåll

Saab får beställning på artilleriammunition

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning gällande leverans av 155 mm övningsgranater till artilleripjäser. Värdet uppgår till cirka MSEK 118 och leveranser kommer ske under perioden 2018-2019. Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

Arbetet med beställningen kommer genomföras av Saabs schweiziska dotterbolag Saab Bofors Dynamics Switzerland, också del av affärsområde Dynamics. Arbetet avser att modifiera skarpa granater till övningsgranater där SBDS ska stå för de tekniska ändringarna, montering av målmarkeringskomponenter och explosiva delar samt slutmontering. Beställningen är ett resultat av ett tidigare kontrakt som genomfördes med lyckat resultat för kunden under åren 2015-2016.

”Det här är ytterligare ett bevis på den kunskap och erfarenhet vi har inom artilleriammunition, och beställningen är helt i linje med vår långsiktiga strategi att stärka och utveckla vår produktportfölj. Vi har stor och beprövad erfarenhet av att genomföra ett flertal nationella och internationella servicekontrakt vad gäller ammunition och tillhörande komponenter och sprängmedel”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

SBDS har en ledande position inom design, utveckling och produktion av granatkastarammunition och verkansdelar samt andra produkter och tjänster relaterat till ammunition och ammunitionskomponenter. Företaget är specialiserade på hantering av ammunition över hela livscykeln och tillhandahåller service av olika ammunitionstyper, främst för grovkalibriga produkter. SBDS är ett helägt dotterbolag till Saab med verksamhet i Thun, Schweiz där företaget tillhandahåller en toppmodern utvecklings- och produktionsanläggning med unika och avancerade test-och simuleringsmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Företagsnamn:
Saab AB
Adress:
Box 12062
Postnummer & Ort:
102 22 Stockholm
Webbplats:
www.saabgroup.com
Telefon:
+46 8 463 00 00
E-post:
info@saabgroup.com

Relaterade nyheter