Hoppa till innehåll

Workshop om kommunikation som verktyg kopplat till kompetensförsörjning

Under 2017 kommer SOFF:s profilgrupp arrangera tre korta workshop.

Den 29 maj kl. 13.00 – 16.00 arrangerar vi den andra workshopen om hur vi i branschen bättre kan arbeta med sociala media och kommunikation. Denna gång med temat kompetensförsörjning.
• Hur kan LinkedIn användas för rekrytering och engagemang med anställda?
• Best practice med exempel på framgångsrika projekt.
• Hur nå studenter, inte minst avseende examensarbeten och praktik?
• Har försvars- och säkerhetsföretag särskilda utmaningar och möjligheter?

Workshopen inleds med ett samtal med ett antal studenter om hur de uppfattar branschen i sociala media. Vad attrahera studenter till just säkerhets- och försvarsområdet? Hur värderingsstyrd är studenter? Vilken typ av information tilltalar och vad ska vi ignorera?

Case studies:
Silla Jonsdottir, Communication Manager BAE Systems Bofors, kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att använda LinkedIn för rekrytering.
Andreas Blüme, Centrum för Näringslivshistoria, kommer berätta om hur historia kan användas för att bygga förtroende och trygghet i sociala medier med fokus på employee branding.

Kan rekrytering via LinkedIn även bygga nätverk och relationer som kan vara användbara också för framtiden?

Anmälan görs senast den 24 maj till: camilla.dattermark(@)soff.se

Även icke medlemmar är välkomna, men medlemmar har företräde. Workshopen är kostnadsfri.

Workshop nr 1 : Försvarsföretag i sociala medier genomfördes den 14 februari och som samlade 20 deltagare.

Workshop nr 3: (ej datumsatt ännu) då kommer vi att prata om hur kommunikationen kopplat till ”Team Sweden” kan stärkas; alltså kommunikation vid exportaffärer och då i synnerhet inför/vid utställningar och konferenser.

Stockholm
29 maj 2017

Plats

Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stokcholm

Tid

Kl. 13.00 - 16.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Ingen avgift för medlemmar

Relaterade evenemang