Hoppa till innehåll

Uppförandekod för försörjningstrygghet

Den 26 maj 09:00-12:00 bjuder SOFF och FMV in till ett seminarium om gällande uppförandekod (Code of Conduct) för försörjningstrygghet för handel mellan Sverige och USA. Syftet med seminariet är att förklara nyttan med varför svenska företag bör ansluta sig till uppförandekoden. På plats deltar även delar av USAs MoU-delegation som samma vecka besöker och genomför sitt MoU-möte med Sverige.

Sverige har ingått ett bilateralt avtal med USA (SÖ 2006:32). Inom ramen för detta avtal har överenskommelse nåtts mellan länderna om visst ömsesidigt stöd avseende leveranssäkerhet i enlighet med en tillämpningsöverenskommelse.

Avtalet anger också att Sverige bör skapa ett system som liknar det som finns i USA; Defense Allocation and Priortization System (DPAS), genom vilket amerikanska myndigheter kan fatta beslut om prioritering av vissa beställningar. Mot bakgrund av detta utformade 2007 FMV tillsammans med SOFF en uppförandekod, en Code of Conduct (CoC), genom vilket företag i Sverige har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA med tillgängliga resurser ska göra sitt yttersta för att möta de eventuella behov som har uppstått. Den 29 juni 2022 skrevs avtalet på mellan FMV och SOFF i en uppdaterad version.

Företag som har undertecknat koden och godkänts som ackrediterade företag redovisas till USA:s Försvarsdepartement (Pentagon) och förs därmed upp på en lista över företag som kan lämna offerter och bli antagna som leverantörer till USA. Syftet är att kunna leverera materiel så snabbt som möjligt i händelse av omedelbara behov.

En mer detaljerad agenda publiceras inom kort.

Stockholm
26 maj 2023

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

09:00-12:00 med efterföljande lunch

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Medlem SOFF - 650:-/p exkl. moms
Annat företag - 1 300:-/p exkl. moms

Till anmälan
Kontaktperson
Catharina Stenius Eventansvarig 08-782 08 73 070-269 45 22 catharina.stenius@soff.se

Relaterade evenemang