Hoppa till innehåll

Totalförsvarsworkshop

KARLSKRONA 2013-09-14
Bild från HMS Malmö, korvett av Stockholmsklass. Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där Nato- och EU-länder bjuds in att delta. Övningen genomförs mellan den 6-19 september i södra och mellersta Östersjön. Totalt deltar ett 40-tal fartyg, 10 helikoptrar och fler än 2500 soldater och sjömän från 14 olika nationer.
Foto: Sergeant Anton Thorstensson/Combat Camera/Försvarsmakten. BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.

Tillsammans med Försvarsmakten arrangerar SOFF workshops om krigets krav på näringslivet. En pilot workshop genomförs den 1 mars, där vi kommer att testa konceptet, pröva idéer samt resonera om frågeställningar.

Om formatet fungerar är ambitionen är att följa upp och bredda dessa, både med fler medlemsföretag samt även med andra företag/branscher.

Inbjudan till piloten är personlig. För mer information, vänligen kontakta Robert på kansliet.

Läs mer om föreningens arbete inom totalförsvar.

Stockholm
1 mars 2018

Plats

Vänligen kontakta kansliet

Tid

09.00-16.00

Organisatör

SOFF och Försvarsmakten

Avgift

-

Relaterade evenemang