Totalförsvarsworkshop

Tillsammans med Försvarsmakten arrangerar SOFF workshops om krigets krav på näringslivet. En pilot workshop genomförs den 1 mars, där vi kommer att testa konceptet, pröva idéer samt resonera om frågeställningar.

Om formatet fungerar är ambitionen är att följa upp och bredda dessa, både med fler medlemsföretag samt även med andra företag/branscher.

Inbjudan till piloten är personlig. För mer information, vänligen kontakta Robert på kansliet.

Läs mer om föreningens arbete inom totalförsvar.