Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)

Den 8 december kl. 10.00-12.00 har medlemsgruppen för mindre företag möte. SMF-gruppen arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsvikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Vi kommer även att diskutera prioriteringar kopplat till verksamheten, inspel om prioriterade marknader samt Försvarsentreprenörsdagen 2021.