Försvarsentreprenörsdagen 2021 – digitalt

Den 21 januari arrangerar SOFF ett digitalt seminarium främst riktad till Försvarsentreprenörer.

Programmet inkluderar presentationer med fokus på små och medelstora företags perspektiv i exportfrämjande, upphandling, Nato och Exportkontroll.

I seminariet kommer bland annat Försvarsmakten, FMV, Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet att delta.

PROGRAM

Välkommen till Försvarsentreprenörsdagen – där mindre företag och entreprenörer delar kunskap och skapar kontakt på försvarsområdet.