Hoppa till innehåll

Medlemsgruppsmöte USA-relationer

Möte med medlemsgruppen för USA-relationer. Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA. Det är främst relaterat till statliga bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbetet i mellanstatliga grupper (såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, , forskning- och utveckling samt informationssäkerhet).

Mötet den 3:e oktober kommer särskilt fokusera på dialogerna i DC inklusive AUSA, verksamhetsplanen 2024 och föreningens arbete med USA-relaterad frågor med de svenska statliga aktörerna.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli och finns i SOFF-portalen inför varje möte. För mer information, vänligen kontakta Hanna.

Länk (digitalt), Stockholm
3 oktober 2023

Plats

Hybrid - Digitalt via Microsoft Teams eller fysiskt deltagande på Storgatan 5 i SOFFs lokaler.

Tid

Kl. 15.00-17.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Relaterade evenemang