Hoppa till innehåll

Fortifikationsverket – vad är på gång?

Den 8 maj gästar Fortifikationsverket SOFF och informerar branschen om identifierade utmaningar kopplat till myndighetens uppdrag att bygga, äga och förvalta försvarsfastigheter.

Programmet inleds med att Fortifikationsverket redovisar behov och planer framåt för olika områden, följt av en frågestund.

Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är ett av Sveriges största. Det rör sig bland annat om kaserner, utbildningslokaler, kontorshus, hamnar, flygfält, bergrum samt vidsträckta övningsområden över hela Sverige. Ämnen för seminariet detta år är:

● Ny reservkraft som uppfyller framtidens krav på robusthet och fossilfrihet
Framtidens energiförsörjning i form av reservkraft måste ge en ökad robusthet för Fortifikationsverket bestånd. Bland annat är tillgången på bränsle osäker som en följd av omvärldsläge och miljökrav. Det finns behov av utveckling och anpassning av ny teknik för att möta de speciella behov som gäller i Fortifikationsverket bestånd.

● Skyddsprodukter
Skyddsprodukter finns installerade i Fortifikationsverket bestånd och även i många civila skyddsrum. Det kan röra sig om bl.a. stötvågsdörrar, snabbventiler, kabelgenomföringar, elmiljöskydd, luftfilter. Inom området ser Fortifikationsverket ett behov av utveckling och utmaningar i att finna leverantörer.

● Utrustning för styr-, regler- och övervakning (SRÖ)
Försörjningssystemen blir alltmer automatiserade och uppkopplade. Behov av sensorer och styrelektronik förväntas öka. Samtidigt behöver komponenter vara säkra mot dataintrång och informationsinhämtning. Dessutom behöver vissa funktioner kunna styras manuellt vid höjd beredskap. Inom området ser Fortifikationsverket ett behov av utveckling för att möta framtidens kravställning.

● Utrustning för att möta drönarhot, intrångsdetektering, signaturanpassning
Drönare utgör ett relativt nytt hot som kan mötas med aktiva och/eller passiva skydd. Även andra typer av intrång kräver teknik för tidig varning, fördröjning och påföljande hantering. Fortifikationsverket ser behov av ny teknik för att effektivt möta intrång och drönarhot.
Det är även viktigt att försvåra upptäckt och målinfångning av objekt inom Fortifikationsverket bestånd. Tekniker för signaturanpassning och även skenmål behöver studeras och utvecklas för Fortifikationsverket behov.

Seminariet inleds kl. 10.00 och avslutas ca 14.00.

Kaffe från ca 09.30 och mingellunch under seminariet.

Plats: Storgatan 5, Stockholm.

Stockholm
8 maj 2023

Plats

Storgatan 5, Sockholm

Tid

Kl. 10.00-14.00 inkl mingellunch

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang