Fördjupningsseminarier 2023

Fördjupningsseminarier 2023 kommer att hållas den 23 – 24 och 30 – 31 maj.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Fördjupningarna kommer att beröra områden så som:

  • Kommersiellt
  • Tjänst
  • FoU
  • Logistik
  • Ledningssystem
  • Armé
  • Marin
  • Flyg

Exakt datum för när respektive halvdagsseminarium kommer att genomföras kommer att publiceras lite längre fram.

Vi kommer att genomföra dessa dagar som fysiska event utan möjlighet att kunna delta digitalt.