Fördjupningsseminarier 2023

Fördjupningsseminarier 2023 kommer att hållas den 23 – 24 och 30 – 31 maj.

Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering.

Fördjupningarna kommer att beröra områden så som:

Vi kommer att genomföra dessa dagar som fysiska event utan möjlighet att kunna delta digitalt.