Extra möte: Medlemsgruppen för Strategisk försörjning

Den 31 mars (kl. 13.00-14.30) hålls ett EXTRA MÖTE med medlemsgruppen för Strategisk försörjning  – vilka är de konsekvenser vi ser av Corona? Hur påverkar det branschen? Vilka åtgärder kan och bör föreningen vidta?

Möteskallelse sänds ut av Niklas Alm. Läs gärna mer om hur pandemin påverkar branschen.

För mer information, kontakta Niklas