Hoppa till innehåll

Cyberkompetensdagen

Tillsammans möter vi kompetensbristen i cybersäkerhetssektorn

Den 17 oktober arrangerar SOFF tillsammans med Teknikföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten en workshop kring kompetensförsörjningen av den svenska cybersäkerhetsbranschen.

Tillsammans samlar vi berörda aktörer för en diskussion kring kompetensförsörjning inom området för cybersäkerhet. Dagen byggs av både inspirerande presentationer och workshopdiskussion i mindre grupper (ett s.k. world café).

Målet är att belysa problematiken och dess omfattning av kompetensförsörjning inom området för cybersäkerhet samt att identifiera åtgärder och förslag på lösningar på kort- och långsikt. SOFF har även inventerat nuläge avseende behov och utbildningar inom cybersäkerhet, sammanställningen finns att läsa här.

Program

För information, kontakta Annika Avén på SOFF.

Stockholm
17 oktober 2018

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med Teknikföretagen, MSB och Försvarsmakten

Relaterade evenemang