Cyberkompetensdagen

Den 17 oktober arrangerar SOFF tillsammans med Teknikföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarsmakten en dag om kompetensförsörjningen av cyberförsvaret.

Tillsammans samlar vi berörda aktörer för en diskussion kring kompetensförsörjning inom området för cybersäkerhet. Dagen byggs av både presentationer och workshopdiskussion i mindre grupper (s.k. work café).

Målet är att belysa problematiken och dess omfattning av kompetensförsörjning inom området för cyber samt identifiera åtgärder och förslag på lösningar på kort- och långsikt.