Cyberförsvarsdagen 2018

Cyberförsvarsdagen 2019

Cyberförsvarsdagen 2019 “Hur skyddar vi det skyddsvärda?” samlar aktörer inom cyberförsvar till en heldag om utvecklingen av skyddet av vårt digitala samhälle.

Cyberförsvarsdagen arrangeras för tredje året av Säkerhets- och försvarsföretagen i samarbete med Försvarets Radioanstalt (FRA), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information om plats, program och anmälning kommer i november 2018.

Länk till Cyberförsvarsdagen 2018.