Branschdag – Tekniska konsulter

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

På agendan denna gång står bland annat en roadmap för upphandling av tjänster och försörjning av kompetens till försvaret och även bredare – hur vi attraherar fler till branschen.

Dagen inleds av Göran Mårtensson, generaldirektör FMV.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Program och presentationer.