Presentationer från Branschdag Tekniska konsulter

Den 7 november 2018 genomfördes Branschdag - Tekniska konsulter i Stockholm.

På denna sida har vi publicerat flera av de presentationer som visades på seminariet. (Presentationerna kommer att uppdateras löpande.)

Mer detaljerad information om seminariet finns att läsa i kalendariet.

Agenda Branschdag 20108
Erik Eklöf – Förväntan Branschdag Tekniska konsulter
Niklas Alm – Förväntan branschdag 2018 SOFF
Peter Gabrielsson – Kompetensförsörjning på FMV
Torsten Bernström Magnus Söderström – Kompetensförsörjning
Jaime Rico – SOFF Branschdagen 2018
Eva-Lena Olnils – Upphandlingsplan 2018-2019 Tekniska konsulter
Per o John – Tjänsteupphandling och definition tekniska konsulter
Fredrik de Try – Bemanning med föryngringsfokus Branschdag Tekniska konsulter