Hoppa till innehåll

Affärskluster – Containerns roll i försvarslogistik

Det är av central vikt att det finns en välfungerande logistikkedja, inte minst vid kris, operationer och krig. Idag finns flera medlemsföretag som specialiserar sig på contnrar och logistik. Exempelvis genom framtagning av containrar, lyftanordningar, inredning (sjukvård, bespisning, ledning, luftvärn m.m.) som använder containrar för baser, eller tar fram tracking och logistiklösningar för hantering av containrar osv.  

Därför arrangerar SOFF den 7 december ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster relaterat till container och logistik, hoppas vi att medlemmarna kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större ar på området. 

Möjlighet finns för deltagande företag att presentera produkter, intressen av samarbeten, samt medtagande av vissa produkter/foldrar/skärmar. SOFF förbehåller sig rätten att, vid stort intresse, välja ut vilka företag som får möjlighet att presentera.

Nätverksmötet inkluderar en gemensam mingellunch och är öppet för medlemsföretag samt representanter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV och MSB.

Container är en central del i försvarets logistik samt operationer
Container är en central del i försvarets logistik samt operationer
Stockholm
7 december 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 10:00-14:30

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang