Hoppa till innehåll

Workshop – hur stärker vi tillsammans arbetet mot korruption

SOFF ställer höga krav på medlemsföretagens etiska agerande. Utöver en etisk policy vill branschen även öka kunskapen bl.a. genom en webbaserad utbildning och återkommande erfarenhetsträffar inom affärsetik.

Den 30 november samlar vi därför ett urval av medlemsföretag till en workshop som bl.a. går igenom internationell antikorruptionslagstiftning och diskuterar effektivt förebyggande arbete. Träffarna vänder sig särskilt till små- och medelstora företag (SME) verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet.

Till vår hjälp har vi Natali Phalén (generalsekreterare Institutet mot mutor), Tommy Gustafsson-Rask (vd BAE Systems Hägglund) och Annika Bäremo (chefsjurist Saab).

Endast särskilt inbjudna medlemmar. För mer information, vänligen kontakta Robert.

Stockholm
30 november 2017

Plats

Stockholm

Tid

09:00-13:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang