Vad innebär AI för försvarssektorn?

AI är inget nytt begrepp, men stora tekniska steg har tagits under senare år. Mycket driven av en ökning i … Fortsätt läsa Vad innebär AI för försvarssektorn?