Hoppa till innehåll

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

Logotyp: CAG
Logotyp: CAG

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling i anslutning till två av ESV:s regeringsuppdrag som dels syftar till att ”ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning”, dels till att ”följa de statliga myndigheternas användning av IT och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Karin García Ambrosiani, Principal Consultant på Syntell, har arbetat som konsult inom svensk offentlig förvaltning i 20 år, varav de senaste sex åren med digitalisering och e-förvaltning i fokus. Hon var bl.a. delaktig i det arbete som ligger till grund för regeringens satsning på ”Digitalt först” och deltog också i arbetet kring Digital Samverkan i E-delegationen, vars arbete nu drivs vidare av den frivilla sammanslutningen eSam. Karin ser fram emot att få stödja avdelningen ESA (Effektiv Styrning och Administration) i detta uppdrag.

-”Digitaliseringen av det offentliga Sverige handlar om att uppfylla medborgarnas förväntningar på en öppen och effektiv offentlig förvaltning. Det ska vara enkelt för medborgare, företag och organisationer att utföra sina ärenden och kommunicera med det offentliga. För att detta ska lyckas krävs att myndigheterna samverkar, delar information med varandra och utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger för en effektivare ärendehantering. Ett förändrat synsätt på information och informationsdelning, givetvis utan att tappa det juridiska perspektivet eller kraven på personlig integritet eller informationssäkerhet, kan också leda till möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya tjänster”, säger Karin García Ambrosiani.

Digitalisering är ett högst aktuellt ämne inte bara på grund av regeringens prioritering av frågan men också med tanke på de risker och den sårbarhet som finns med att tillgängliggöra stora mängder data och alltmer förlita oss på digital uppkoppling. Inte bara myndigheter, företag och organisationer utan även privatpersoner måste vara medvetna om riskerna för IT-attacker med syfte att försöka släcka ner viktiga funktioner, komma åt data eller påverka opinionen genom att sprida falsk information. Detta var något som belystes under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen alldeles nyligen, där Syntells VD Mikael Tjernlund deltog.

-”Syntell som företag har stor erfarenhet av att arbeta med både försvars- och säkerhetsrelaterade frågor och digitalisering. Vi har därför möjligheter att kunna bidra i båda aspekterna av frågan som blir allt viktigare för dagens samhälle som i allt högre grad digitaliseras”, säger Mikael Tjernlund.

Nyheten kan även läsas på Mynewsdesk.

Företagsnamn:
CAG Syntell AB
Adress:
Box 10022
Postnummer & Ort:
100 55 Stockholm
Webbplats:
www.syntell.se
Telefon:
+46 8 660 028
E-post:
mikael.tjernlund@cag.se
Syntell medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Trends in Public Procurements in the Nordic region

Relaterade nyheter