Hoppa till innehåll

Norska Forsvarsmateriell landkapasiteter köper DEx Toolkit av Syntell

Norsk Forsvarsmateriell landkapasiteter har beslutat att köpa Syntells verktyg för kravhantering, DEx Toolkit. Avtalet innebär köp av licenser för mjukvara, support samt utbildning och teknisk konsultstöd. Forsvarsmateriell hjälper Norges försvar att anskaffa ändamålsenlig och säker materiel i syfte att bygga dess operativa förmåga. Forsvarsmateriell är sedan 1/1 2016 en egen myndighet som arbetar under regeringen.

”Först vill jag säga att vi är väldigt glada att Forsvarsmateriell landkapasiteter väljer att köpa DEx Toolkit! Vi har stöttat Forsvarsmateriell landkapasiteter med kravhantering sedan 2010 och köpet av DEx Toolkit möjliggör en ny fas i vårt samarbete.

DEx Toolkit är ett verktyg som innebär avsevärda förenklingar och effektiviseringar av kravhanteringsarbetet. Det kombinerar fördelarna av att använda en modern kravdatabas, med ett enkelt användargränssnitt. Användarna behöver ingen verktygsutbildning utan kan fokusera på att utveckla bra krav för det system som de utvecklar. DEx Toolkit är också en väsentlig komponent i den metodik för kravhantering, kallat DEx, som Syntell har utvecklat sedan 15 år tillsammans med bland annat svenska försvaret.  Användarna, dvs de som idag  kravställer komplexa system är oftast mycket nöjda, de är experter på sitt system (t ex fartyg, flygplan, fordon etc), och behöver inte bli specialister på ett komplicerat verktyg. Dessutom är projektledarna mycket nöjda eftersom DEx-metodiken ger ett mycket bra stöd i form av struktur och kvalitetssäkring för projektet. En annan fördel är att när man köper en DEx Toolkit licens ingår även ett supportavtal med konsultexpertis inom området.

DEx Toolkit används idag i Norden av organisationer som köper komplexa tekniska system, t ex svenska försvarets materielverk (FMV) och norska Forsvarsmateriell. Det används även av industrier som utvecklar och levererar komplexa system”, säger Arto Alnehäll PhD, Affärsansvarig och konsult på Syntell.

Nyheten kan även läsas här.

Företagsnamn:
CAG Syntell AB
Adress:
Box 10022
Postnummer & Ort:
100 55 Stockholm
Webbplats:
www.syntell.se
Telefon:
+46 8 660 028
E-post:
mikael.tjernlund@cag.se
Syntell medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Trends in Public Procurements in the Nordic region

Relaterade nyheter