Hoppa till innehåll

Summer School fyller 20 år – och är mer relevant än någonsin

Välkommen till en inspirerande och utmanande kursvecka inom Systems Engineering, Logistics Engineering och Systems Architecting som leds av internationella lärare i världsklass! Årets Summer School var överbokad långt innan sista anmälningsdag med över 60 elever som deltog i de tre kurserna på Utö! Hur kommer det sig att Summer School fortsätter att attrahera så många? Det är många skäl och vi vill lyfta fram några.

Relevans – Summer School initierades 1999 som svar på ett behov hos företag och myndigheter att utveckla sin organisatoriska förmåga och medarbetarnas kompetens att upphandla eller utveckla kostnadseffektiva tjänster och produkter. Under de första åren användes titeln ”System Operational Effectiveness” för att beskriva den effekten som eftersträvas. Detta är lika relevant idag och än mer en utmaning att få till i vår allt snabbare teknologiska utveckling med ledord som agilitet, automatisering, AI och cirkulär ekonomi. Vi är övertygade om att sätta en grundplåt i att tänka och agera i termer av system och livscykel skapar de bästa förutsättningarna för att nyttja dessa trender på bästa sätt. Summer School ger dig just denna grundplåt i kurserna:

  • Design Thinking and Systems Engineering
  • Systems Architecting Fundamentals
  • Logistics Engineering and Management

Kursupplägg – tanken redan vid den första kursen var att maximera inlärningen genom en intensiv veckolång upplevelse. Det kräver de absolut bästa lärarna, den bästa miljön och den bästa balansen mellan teori, praktik och sociala aktiviteter. Vi har under åren kontinuerligt utvecklat konceptet och det är fantastisk att få nya rekordbetyg trots de ökade förväntningarna! De tre kurserna utgör också kompletterande perspektiv på Systems Lifecycle Management.

Deltagarna – Summer School ger dig en unik möjlighet att lära av varandra! Under en vecka får du tillfälle att utbyta kunskap och idéer med personer som brottas med liknande utmaningar från andra miljöer. Med över 1000 personer som gått Summer School så blir du del av ett alumninätverk att rådfråga vid behov. Och hur ovärderlig är inte nyttan av att få ett projektteam sammansvetsas och med en gemensam begreppsapparat?

2019 är det alltså dags för 20 års jubileum och vi kan utlova något speciellt!
Som ett första firande, erbjuder vi 20% på kursavgiften för anmälningar till och med 20:e januari 2019.

Om du inte har varit på Summer School, ta chansen att uppleva en unik kursupplevelse!
Om du varit på någon av kurserna, kanske kan du ta del av någon av de andra kompletterande kurserna eller glädjas över att tipsa någon annan som får ta del av dina upplevelser.

Om du är chef eller ledare av en grupp, kan du få ett bättre tillfälle att skapa ett effektivt team?

Läs mer om veckan och respektive kurs på www.syntell.se/summerschool2019.
Kan du inte bestämma dig nu eller vill veta mer? Ring oss och prata gärna med någon som varit med på Summer School Week!

För mer information
Vänligen besök: www.syntell.se eller kontakta:
– Tom Strandberg, Ansvarig Syntell Academy, tom.strandberg@syntell.se
– Anders Ollevik, Marknad och sälj, anders.ollevik@syntell.se

Om Syntell
Oavsett om du arbetar inom försvar, transport, energi eller annan tung industri möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling, utbildning, lösningar och expertkonsulting. Vi har expertkunskaper inom Upphandling, Affärsutveckling, Systems Engineering, Kravhantering och Integrerat logistikstöd. Vår erfarenhet från olika organisationer och branscher i olika länder ger oss möjlighet att dela ”best practice” och främja Nordiskt samarbete, speciellt inom försvarsområdet.

Företagsnamn:
CAG Syntell AB
Adress:
Box 10022
Postnummer & Ort:
100 55 Stockholm
Webbplats:
www.syntell.se
Telefon:
+46 8 660 028
E-post:
mikael.tjernlund@cag.se
Syntell medverkar i SOFF:s tidning "Svensk förmåga i en osäker omvärld", April 2018:
Trends in Public Procurements in the Nordic region

Relaterade nyheter