Hoppa till innehåll

Felaktiga uppgifter i Svenska Dagbladet om Gripenprogrammet #Saabgroup

Saab förtydligar Svenska Dagbladets publicering om Gripen E den 6 december 2018. Artikeln innehåller en rad felaktigheter samt utelämnar väsentlig information kring Gripen E-programmet. Att Svenska Dagbladet väljer att inte ta in Saabs kommentarer i artikeln gör att läsaren vilseleds och riskerar att få en felaktig uppfattning om sakläget.

Svenska Dagbladet påstår att leveranser av Gripen E till den svenska försvarsmakten har försenats. Detta påstående stämmer ej. Leverans av de första serieflygplanen kommer att ske 2019, genom gemensam verifiering och validering. 2020 fortsätter serieleveranserna. Slutleverans av flygplanen sker 2026, i enlighet med ursprungskontraktet från 2013.

Gripenprogrammet fortlöper väl och enligt plan. De risker som spekuleras om i artikeln är inte överensstämmande med verkligheten i projektgenomförandet.

När Gripenprogrammet påbörjades var det ett gemensamt program mellan Sverige och Schweiz. Den initiala tidplanen sattes för att möta Schweiz krav på att vara operativ från 2021. Eftersom Schweiz valde att avbryta upphandlingen, blev det möjligt att ändra och anpassa tidplanen enligt svenska behov och kravställningar. I slutet av 2014 kom Saab och FMV överens om förändringar i projektplanen för Gripen E för att optimera projektets tidplan i linje med svenska behov. Tidpunkten för serieleverans av första flygplanet flyttades då fram till 2019, vilket kommunicerats vid ett flertal tillfällen de senaste åren.

Omförhandlingar av kontrakt sker kontinuerligt för att möta olika krav, bland annat på grund av det förändrade omvärldsläget. Omförhandlingen av Gripen E-kontraktet som skedde tidigare i år möjliggör utveckling av en till stor del harmoniserad flygplanskonfiguration mellan Sverige och Brasilien. En gemensam konfiguration kan tjäna som grund för framtida exporter vilket på sikt leder till ökade möjligheter till kostnadsdelning när det gäller både vidmakthållande och framtida utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Företagsnamn:
Saab AB
Adress:
Box 12062
Postnummer & Ort:
102 22 Stockholm
Webbplats:
www.saabgroup.com
Telefon:
+46 8 463 00 00
E-post:
info@saabgroup.com

Relaterade nyheter