Hoppa till innehåll

Workshop om säkerhetsskydd och internationella frågor

SOFF:s medlemsgrupp för säkerhetsskyddsfrågor arrangerar en workshop (II) med fokus på internationella frågor.

Bakgrund
Den 1 april i fjol trädde den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft. En viktig förändring mot tidigare är det utökade stödet för internationellt samarbete på säkerhetsskyddsområdet. Detta innefattar möjligheten att utfärda säkerhetsintyg för personer och företag (s.k. PSC respektive FSC), samt möjligheten att på ett säkert sätt ta in underleverantörer från andra länder i uppdrag som omfattas av SUA-avtal eller i säkerhetskänslig verksamhet. SOFF:s medlemsföretag verkar i stor omfattning på en internationell marknad där samarbeten i försvarsrelaterade projekt mellan olika länder ofta är en förutsättning.

För SOFF:s medlemsföretag är det intressant att belysa internationellt säkerhetsskydd ur ett praktiskt perspektiv. Exempel på frågeställningar är följande. Vilka roller har berörda svenska myndigheter och hur ser processerna ut för intygsförfarande? Hur går man tillväga för att anlita utländska underleverantörer i ett SUA-uppdrag och i säkerhetskänslig verksamhet? Hur påverkar ett utfärdat PSC från ett annat land kravet på säkerhetsprövning i Sverige? Vilka rutiner ska följas vid anlitande av utländska medborgare som är bosatta i Sverige – PSC eller säkerhetsprövning (eller båda)?

Upplägg
För att belysa dessa frågeställningar kommer SOFF:s medlemsgrupp för säkerhetsskyddsfrågor bjuda in till ett samtal av utbildande karaktär under Chatham House Rule. Intresseanmälan till Robert.

Stockholm
17 september 2020

Plats

Storgatan 5, Stockholm ("Styrelserummet")

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang