Hoppa till innehåll

Workshop om hur branschen kan arbeta bättre med sociala media och kommunikation

Den 11 mars 2020, kl. 09:30 – 15:30 arrangerar vi en heldag om hur vi i branschen kan arbeta bättre med sociala media och kommunikation.

Tre tema: kompetensförsörjning, kriskommunikation samt bilden av branschen.

  • Hur kan LinkedIn användas för rekrytering och engagemang med anställda?
  • Kan rekrytering via LinkedIn även bygga nätverk och relationer som kan vara användbara också för framtiden?
  • Best practice med exempel på framgångsrika projekt.
  • Hur nå studenter, inte minst avseende examensarbeten och praktik? Vad attrahera studenter till just säkerhets- och försvarsområdet?
  • Hur kan branschen gynnas av aktivt delta i social media?
  • Har försvars- och säkerhetsföretag särskilda utmaningar och möjligheter?

De olika teman inleds med ett samtal utifrån ett case och vi tittar även på SOFF:s kampanjer på LinkedIn och hur vi tillsammans inom medlemsföretagen kan stärka bilden.

Case studies:
• Relations/influencerarbete online
• LinkedIn

Frågor och anmälan till Robert.

Stockholm
11 mars 2020

Plats

SOFF, Storgatan 5 (Teknikföretagen) i Stockholm

Tid

Kl. 09:30 - 15:30

Relaterade evenemang