Workshop med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor

Den 26 oktober kl. 10.00-12.00 arrangerar vi en workshop för att diskutera vad hållbarhet är för våra företag och hur medlemsgruppen hantera sitt uppdrag. Målet är att ta fram ett förslag på framtida struktur för föreningen att arbeta i dessa frågor samt presentera vilka hållbarhetsfrågor som SOFF bör driva under 2022 och framåt.