Hoppa till innehåll

Uppförandekod för försörjningstrygghet

Den 11 februari 14:00-16:30 bjuder SOFF och FMV in till ett webinarium om gällande uppförandekod (Code of Conduct) för försörjningstrygghet för handel mellan Sverige och USA. Syftet med webinariet är att förklara nyttan med varför svenska företag bör ansluta sig till uppförandekoden.

Program SoS seminarium 11 februari 2021 ver 2 Den nya geopolitiken innebär samtidigt att frågor om skydd av teknologi, tillgång till kompetens i värdekedjor, nya krav på cybersäkerhet och skydd av teknik och kunnande vid förvärv, pågår även en översyn av de i Sverige anslutna företag.

År 2003 undertecknade Sverige och USA det mellanstatliga avtalet Declaration of Principles for Enhanced Cooperation in Matters of Defense Equipment and Industry (DoP). Syftet med avtalet – som fortsatt gäller – är att fördjupa försvarsindustrisamarbetet mellan länderna på områden som försvarsmateriel och forskning- och utveckling.

Avtalet anger också att Sverige bör skapa ett system som liknar det som finns i USA; Defense Allocation and Priortization System (DPAS), genom vilket amerikanska myndigheter kan fatta beslut om prioritering av vissa materielbeställningar. Mot bakgrund av detta utformade 2007 FMV tillsammans med SOFF en uppförandekod, en Code of Conduct (CoC), genom vilket företag i Sverige har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA med tillgängliga resurser ska göra sitt yttersta för att möta de eventuella behov som har uppstått.

Program

Detta webinarium är endast öppen för medarbetare hos SOFF:s medlemsföretag.

Länk (digitalt)
11 februari 2021

Plats

Digitalt

Tid

14:00-16:30

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen och FMV

Avgift

Endast för medarbetare hos SOFF:s medlemsföretag

Till anmälan

Relaterade evenemang