Tränings- och simuleringsseminarium

Den 15 oktober arrangerar vi ett tränings- och simuleringsseminarium.

Seminariet består av en heldag med gästtalare från FMV, FOI och Försvarsmakten.

Programmet kommer bestå av presentationer om:

– Försvarsmaktens övergripande syn på träning och simulering
– Försvarsmaktsgemensam simulatorstrategi
– FMV:s syn på träning och simulering samt träningssamverkan inom NORDEFCO.
– FMV:s kommande upphandlingar med koppling till träning och simulering
– Nato Modelling Simulation Group, NSMG
– Nato Education and Traning Network, NETN
– FoT med ankytning till modellering och simulering
– Utbildningskonceptet StrisimPC

PROGRAM

ANMÄLAN