Träffpunkt: Säker innovation

SOFF och Teknikföretagen välkomnar företag och myndigheter till en networking-dag med fokus på utveckling och skydd av innovationskapacitet på en global marknad.

Träffpunkt syftar till att samla teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hot och förändrade konkurrensförutsättningar.

Vi kommer att genomföra konferensen den 10 november istället. Tills dess, se gärna programmet för det inställda datumet 5 maj.

Varmt välkomna till Norra Latin i Stockholm!