Träffpunkt: Säker innovation

SOFF och Teknikföretagen konverterar konferensen ”Träffpunkt: Säker Innovation” (tänkt att genomföras den 25 augusti) till en serie webbinarium som kommer att sändas under september månad.

Träffpunkt syftar till att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hot och förändrade konkurrensförutsättningar.

  • Hur påverkar geopolitiken innovationskraften?
  • Direktinvesteringar – Hur kan nyckelteknologier skyddas?
  • Cyberattacker – Hur, varför och i vilken omfattning?
  • Falska forskningssamarbeten – Hur omfattande är industrispionaget vid institut, lärosäten och forskningsparker?

Besök oss igen för mer information om webbinarium om säkerhet, utveckling och skydd av innovation på en global marknad!