Träffpunkt: Säker innovation

SOFF och Teknikföretagen välkomnar företag och myndigheter till en networking-dag med fokus på utveckling och skydd av innovationskapacitet på en global marknad.

Träffpunkt syftar till att samla teknikföretag och beslutsfattare för att öka kunskapen om hur aktörer verksamma i Sverige kan skydda och utveckla sin innovationskapacitet på en global marknad som kännetecknas av en ökad hot och förändrade konkurrensförutsättningar.

  • Hur påverkar geopolitiken innovationskraften?
  • Granskning av investeringar – vad innebär det?
  • Strategiska värdekedjor – hur kan innovationsflöden i ekosystemet säkras?
  • Industri 4.0 – risker med en digitaliserad och öppen industri
  • Cyberattackerna mot svenska företag – hur och varför?
  • Säker innovation ur ett nationellt perspektiv

PROGRAM samt ANMÄLAN.

Varmt välkomna till en heldag om säkerhet, utveckling och skydd av innovation på en global marknad!