Sveriges framtida cyberförsvar – ett seminarium om nya marknader och möjligheter

Vilka initiativ är på gång inom cybersäkerhets/försvarsområdet? Vad förväntas av näringslivet? Vilka förmågor och tjänster kan komma att efterfrågas med hänsyn till pågående utredningar och regleringsarbete? Vad är det för marknad som håller på att skapas på cyberområdet?

SOFF arrangerar ett seminarium förmiddagen den 30 maj på Storgatan 5, Stockholm.

Preliminärt program
Näringslivets roll i cyberförsvaret, Annelie Mannertorn, sakkunnig SOFF

Försvarsberedningens uppdrag om en aktiv cyberförmåga, Tommy Åkesson: huvudsekreterare i Försvarsberedningen

Vad betyder lagförslagen i NIS-utredningen för företagen? , Annette Norman, utredningssekreterare för utredningen om Nät- och informationsdirektivet

Panelsamtal med Åkesson, Norman samt Markus Persson (2Secure) och Rolf Rosenvinge (PwC) som modereras av Annelie Mannertorn.

Nya samarbeten för cyberförmågan inom försvaret, Fredrik Robertsson, CIO, Försvarsmakten

Säkerheten som grundpelare för verksamheten och IT?, Rebecca Ihrfors, CIO, FMV

Prioriteringar för byggandet av cybersäkerheten i samhället, Linda Ericson, enhetschef, MSB

Panelsamtal med Fredrik Robertsson (Försvarsmakten), Torsten Bernström (CGI) och Jonas Stewén (Combitech) som modereras av Hanna Stenvall (SOFF)

Avslutande frågestund samt sammanfattning

Seminariet följs av en mingellunch