Strategisk Dialog-gruppen har möte

Medlemsmöte

Den här gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen. Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda. Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts. Gruppen kommer under år 2017 även ha en undergrupp.

Kallelse och agenda skickas ut av kansliet.

För information: vänligen kontakta Camilla Dättermark.