Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgrupp: Strategigruppen

Förhandling och upphandling

Medlemsmöte,

Den 29 augusti 2017 har SOFF:s Strategigrupp möte.

Den här gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen. Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda. Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts. Gruppen kommer under år 2017 även ha en undergrupp.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta: Niklas Alm

Stockholm
29 augusti 2017

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 13.00 - 16.00

Organisatör

SOFF

Relaterade evenemang