Hoppa till innehåll

Stålsektorn och det växande cyberhotet – Dags att stärka cybersäkerheten

Eye in binary code

Den 8 oktober 2021 kl. 10.00 – 12.00 genomför vi på Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) ett gemensamt digitalt seminarium tillsammans med Teknikföretagen och Jernkontoret. Medverkar gör även representanter på Säkerhetspolisen (Säpo).

Behovet av informationssäkerhet i allmänhet och cybersäkerhet i synnerhet växer. Nästan 50 procent av Teknikföretagens medlemmar uppger att de under de senaste två åren blivit utsatta för cyberangrepp och risken är påtaglig att ännu fler kommer att utsättas under 2021. Ingen bransch är undantagen.

Under seminariet kommer vi att synliggöra och exemplifiera hotbilden och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder.

Målet är att öka medvetenheten om bland annat cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag.

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

– Hur ser den nya hotbilden ut mot minde företag och underleverantörer?
– Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
– Hur går attackerna till?
– Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
– Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Seminariet är kostnadsfritt. Föranmälan är obligatoriskt.

Säkra din plats och anmäl dig redan idag.

 

Seminariet är en del av ett långsiktigt arbete mellan aktörerna. 

Länk (digitalt)
8 oktober 2021

Plats

Digitalt via länk (fås efter registrering via anmälan)

Tid

Kl. 10.00 - 12.00

Avgift

Kostnadsfritt

Till anmälan

Relaterade evenemang