SOFIC2017

SOFF:s styrelse har styrelsesammanträde

Den 30 november 2017 har SOFF:s styrelse styrelsemöte.

Dagordning och underlag till mötet kommer att sändas ut till styrelsen av SOFF:s kansli.