SOFFs medlemsgrupp för miljö- och kemifrågor

Den 14 maj 2020 kl. 10.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp som arbetar med Miljö- och kemifrågor möte.

Gruppen svarar för frågor som rör miljökrav och miljöpåverkan. Gruppen följer upp hur miljökrav från kunder och i lagstiftning utvecklas samt hur de kan omhändertas inom medlemsföretagen.
Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta: Camilla Dättermark.