Hoppa till innehåll

SOFFs GRÖNA DAG

Den 22 september arrangerar SOFF för en informationsdag om miljöarbete för mindre företag och underleverantörer. SOFF:s Gröna Dag är en informationsdag om miljö- och hållbarhetsarbete som i huvudsak vänder sig till företag som inte har ”dedikerad personal” att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor (ex. mindre företag och underleverantörer).

Syfte: Dagen syftar till att främja dialog samt att förmedla kunskap till mindre företag om miljö- och hållbarhetsarbete.

Bild: Hållbarhetsarbetets processer och erfarenheter

Målsättning: Målsättningen för dagen är att mindre och medelstora företag ska få en ökad kunskap inom området för miljö och hållbarhet och hur dessa frågor påverkar verksamheterna. För att lyfta kunskapsnivån kommer möjligheter och utmaningar lyftas och diskuteras.

Exempel på frågor som kommer diskuteras under dagen är: Varför behöver företag arbeta med frågorna? Vad är vinsten? Vilka krav ställer myndigheterna? Vad innebär kraven? Hur flödar det ned i värdenätverken? Hur kan företag arbeta proaktivt möta förändringar som exempelvis krav?

Vidare är målet att främja dialog mellan myndigheter, större och mindre företag som ska leda till bättre förutsättningar att arbeta med frågorna framöver.

Agenda i korthet
– SOFFs Miljö- och hållbarhetgrupp informerar om omvärldsbild, klimat och hållbarhet
– Försvarets materielverk (FMV) ger sin syn på hållbarhetsarbetet och exempel på kravställning
– Case: Redovisning och rapportering. Saab och BAE System ger exempel och berättar om erfarenheter samt ger tips på hur företag kan arbeta.
– Case: Miljöarbete och kommunikation. Gruppdiskussion om erfarenhet av värde för mindre företag.

Anmäl ditt deltagande till Ronja Ahlberg.

Stockholm
22 september 2022

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 10.00-16.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang