SOFFs GRÖNA DAG

Den 22 september planerar SOFF för en informationsdag om miljöarbete för mindre företag och underleverantörer.

Dagen syftar till att öka kunskapsområdet om hur företag kan arbeta med miljöfrågor genom föreläsningar, olika typer av case samt diskussioner.
Vilka krav ställer myndigheterna? Vad innebär kraven? Hur flödar det ned i värdenätverken?

Mer information kommer snart.

Anmäl ditt deltagande till Ronja Ahlberg.