SOFF Ordförandemöte

Den 5 oktober 2022 kl. 14:00 – 17:00 bjuder vi in till ett möte för SOFF:s samtliga ordföranden i de olika medlemsgrupperna.

Under mötet kommer föreningens strategi för 2025 att vara utgångspunkt för en diskussion om vilka processer krävs för att nå gruppernas mål och hur medlemsgrupperna kan jobba och lära av varandra.

Detaljerat programupplägg kommer att delges deltagarna närmare mötet.