Samverkans- & Informationsmöte för kontoret i Washington

Läs mer om Samverkanskontoret i Washington här.

Underlag och kallelse sänds ut till medlemmarna i gruppen av SOFF:s kansli.