Samhällssäkerhetsgruppen har möte

Medlemsmöte

Utmaningarna inom samhällets säkerhet samt kopplingar till bl.a. civilt försvar och försörjningstrygghet innebär att antalet frågor som särskilt rör samhällsäkerhet ökar. Nätverksgruppen blir central för utformandet av positioner och remissvar, men även för att öka kunskapen om branschens utmaningar och möjligheter.

Kallelse och dagordning sänds ut till medlemmarna av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark.