Rundabordssamtal: PDA – den nya förordningen och framtidens teknik

Hur kommer ändringarna i PDA-förordningen (produkter med dubbel användning) att påverka företag i Sverige och hur hänger vi med i teknikutvecklingen?

SOFF arrangerar under hösten och vintern en serie av rundabordssamtal med exportkontrollfokus. Vid detta tillfälle kommer vi behandla frågor som ovan och röra oss dels i vad ändringarna i förordningen kommer att innebära, men också bredda diskussionen för att se på teknikutvecklingen i stort och vilka trender vi ser inom kontrollen av strategisk teknik.

Vid tillfället kommer bland andra representanter från UD och ISP delta.