Rundabordssamtal Exportkontroll – Moln = en gränslös frizon, eller?

Hur ska vi bete oss kring exportkontrollerad information i molntjänster?

Vi vet att även information kan omfattas av exportkontroll, till och med internt i en koncern mellan olika kontor på olika platser runt om i världen. Moln som lagringsutrymme är därför lite av en gråzon, där informationen de facto kan vara lagrad på flertalet olika geografiska platser. USA har nyligen tagit en legal ståndpunkt i frågan genom att tillåta molnlagring av exportkontrollerad information om dessa har ett krypto. Men frågan är dock: vad gäller i Sverige? Var går egentligen gränserna för hur information kan delas och vilka regler gäller?

Detta fjärde rundabordssamtalstillfälle ämnar diskutera gråzonen i molnvärlden och att försöka besvara frågor som ovan!

 

Praktisk information:

Datum: 24 november 2020
Plats: Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen), samt via länk (Teams)
Tid: 10:00 – 12:00 med möjlighet till efterföljande mingellunch.

För mer information och anmälan, kontakta:

Fredrika Storm  Telefon: 070-330 40 32