Hoppa till innehåll

Rundabordssamtal Exportkontroll – internationella materielsamarbeten

Business meeting with work on contract

Är det möjligt att förena exportkontrollregler i internationella samarbetsprojekt?

Trots gemensamma internationella lagar och regler om exportkontroll och icke-spridning, sker det fortfarande att stater skiljer sig åt från varandra på området, dels avseende exportkontrollregler men även samarbetsländer. Denna komplexitet är extra påtaglig i det fall stater samutvecklar produkter i försvarsmaterielprojekt och som senare kan komma att exporteras till tredje land.

Ett tydligt exempel som är aktuellt just nu är den europeiska försvarsfonden (EDF), där EU:s medlemsstater kan samarbeta avseende forskning och utveckling av försvarsprojekt och genom fonden få ekonomiskt stöd för detta.

Detta skapar dock flertalet följdfrågor: vid samarbetsprojekt som dessa, vems exportkontrollregelverk ska gälla? Och vad finns det för förutsättningar för en gemensam harmoniserad exportkontroll?

Vid detta andra rundabordssamtalstillfälle är det vår ambition att försöka bena ut frågor som dessa.

 

Praktisk information:

Datum: 25 augusti 2020
Plats: Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen), samt via länk (Teams)
Tid: 13:00 – 15:00 med möjlighet till mingellunch från kl. 12.00.

För mer information och anmälan, kontakta:

Fredrika Storm  Telefon: 070-330 40 32

Stockholm
25 augusti 2020

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 13.00-15.00 (gemensam lunch med start kl. 12.00 för intresserade).

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan

Relaterade evenemang