Hoppa till innehåll

Rundabordsamtal om insyn och säkerhetsskydd

Under januari arrangerar SOFF fyra rundabordssamtal med tema skyddet av företag. Syftet är att öka kunskapen hos de deltagande aktörerna om förändrade behov samt insikten om pågående förändringar.

  1. Investering och ägande. EU:s initiativ på FDI, hur kopplar det till svenska regelverk?

  2. Import och Supply Chain. Hur säkerställer vi att hård- och mjukvara inte är manipulerad? Vilka krav kan ställas på leverantörer till samhällsviktiga funktioner?

  3. Insyn och säkerhetsskydd. Hur säkerställer företag att inte otillbörligt tillträde sker till data eller produkter? Vilka krav är rimliga att ställa på loggning?

  4. Export. Hur ser nuvarande regelverk ut för disruptiv teknik?

Vid samtliga samtal gäller Chatham House Rules, de genomförs med ett begränsat deltagande (16-18 deltagare) och för deltagande krävs anställning hos företag eller myndigheter i Sverige. Vid frågor, vänligen kontakta Robert.

 

Rundabordssamtal den 29 januari – om insyn och säkerhetsskydd

Skandalen med Transportstyrelsen visade på hur dåligt rustade myndigheter och företag är vad gäller insyn och säkerhetsskydd. Idag handlar säkerhetsskydd om mer än bara yttre säkerhet (som totalförsvaret) och inre säkerhet (som att skydda vår demokrati), inte minst med tanke på framväxten av nya asymmetriska hot och ökat företagsspionage i vårt land.

Med den nya säkerhetsskyddslagen, som träder i kraft den 1 april 2019 och i stora drag ersätter den tidigare säkerhetsskyddslagen från 1996, kommer nya krav på företagens ansvar i dessa frågor, och företag som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet får fler skyldigheter att hantera. Det innebär att alltfler företag kommer att tvingas göra säkerhetsanalyser av sin verksamhet för att leva upp till den nya lagen. Exempelvis måste företag säkerställa att obehöriga inte har insyn i känslig verksamhet och säkerhetsskydda både information och rent fysiska objekt i verksamheten. Ovanpå dessa utmaningar är våra lagar är tämligen tandlösa vad gäller asymmetriska hot och stöld av företagshemligheter, vilket reser frågan om hur vi ska bemöta dessa utmaningar på bästa sätt.

Samtalet kommer att fokusera på frågorna kring vad den nya säkerhetsskyddslagen innebär för företagen och myndigheterna? Hur gör man en säkerhetsanalys på bästa sätt? Går det att skydda sig fullt ut mot insyn från obehöriga?

Stockholm
29 januari 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang