Hoppa till innehåll

Rundabordsamtal om import och supply chain

Under januari arrangerar SOFF fyra rundabordssamtal med tema skyddet av företag. Syftet är att öka kunskapen hos de deltagande aktörerna om förändrade behov samt insikten om pågående förändringar.

  1. Investering och ägande. EU:s initiativ på FDI, hur kopplar det till svenska regelverk?

  2. Import och Supply Chain. Hur säkerställer vi att hård- och mjukvara inte är manipulerad? Vilka krav kan ställas på leverantörer till samhällsviktiga funktioner?

  3. Insyn och säkerhetsskydd. Hur säkerställer företag att inte otillbörligt tillträde sker till data eller produkter? Vilka krav är rimliga att ställa på loggning?

  4. Export. Hur ser nuvarande regelverk ut för disruptiv teknik?

Vid samtliga samtal gäller Chatham House Rules, de genomförs med ett begränsat deltagande (16-18 deltagare) och för deltagande krävs anställning hos företag eller myndigheter i Sverige. Vid frågor, vänligen kontakta Robert.

 

Rundabordssamtal den 30 januari – om import och supply chain

Produktionsprocesserna har blivit alltmer fragmenterade i de globala värdekedjorna och tekniska produkter innehåller idag komponenter från olika delar av världen. Bara i en vanlig iphone ingår komponenter från hundratals olika specialiserade företag, som ofta dessutom har flera fabriker i olika länder, vilket gör det svårt att spåra exakt varifrån en komponent eller delkomponent härrör, och ännu svårare att garantera att en produkt inte är komprometterad. I början av oktober rapporterade exempelvis Bloomberg att man funnit små sändare på moderkort, som användes för servrar av bland andra Apple och Amazon för datalagring, och som verkade sända information till individer eller organisationer utanför företagens kontroll. Enligt Bloombergs källor hade dessa små mikrochips installerats på produktionsanläggningar i Kina av PLA, den kinesiska försvarsmakten. Oklarhet råder i det nämnda exemplet, men för den som arbetar med säkerhetsklassad teknik är sceneriet en mardröm – och väcker ändå frågan om det går att skydda sig mot den typen av intrång.

Samtalet kommer att fokusera frågor kring hur våra svenska företag och myndigheter hanterar den svåra frågan om spårbarhet av teknisk utrustning och dataprogram och hur man säkrar sig mot att råka ut för komprometterad utrustning i sin verksamhet. Hur kan man certifiera produkter så att de är säkra, även för dessa risker? Vad ska vi tänka på när vi gör detta?

Stockholm
30 januari 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 10.00 - 12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang