Hoppa till innehåll

Rundabordsamtal om export av teknik

Under januari, februari och mars arrangerar SOFF fyra rundabordssamtal med tema skyddet av företag. Syftet är att öka kunskapen hos de deltagande aktörerna om förändrade behov samt insikten om pågående förändringar.

  1. Investering och ägande. EU:s initiativ för screening av utländskt ägande, hur kopplar det till svenska regelverk?

  2. Import och Supply Chain. Hur säkerställer vi att hård- och mjukvara inte är manipulerad? Vilka krav kan ställas på leverantörer till samhällsviktiga funktioner?

  3. Insyn och säkerhetsskydd. Hur säkerställer företag att inte otillbörligt tillträde sker till data eller produkter?

  4. Export. Hur ser nuvarande regelverk ut för disruptiv teknik?

Vid samtliga samtal gäller Chatham House Rules, de genomförs med ett begränsat deltagande (16-18 deltagare) och för deltagande krävs anställning hos företag eller myndigheter i Sverige. Vid frågor, vänligen kontakta Robert.

 

Rundabordssamtal den 22 mars – om export av teknik som kan ha en militär användning

Det finns en omfattande lagstiftning som reglerar svensk export av försvarsmateriel som krigsmateriel, inklusive standarddelar, komponenter, skyddsmateriel, utbildning och militär teknologi, samt produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden innefattar sådana som kan användas för både civilt och militärt bruk, och kan vara svåra att definiera i vissa lägen, särskilt när det gäller ny teknik. Det krävs tillstånd från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) för att kunna exportera produkter med dubbla användningsområden till länder som omfattas av restriktioner eller embargon. Men med ny och snabb teknikutveckling kan det vara svårt att identifiera vilken typ av teknik som kan ha dubbla användningsområden och det finns ett kunskapsgap vad gäller teknikutveckling mellan tillståndsmyndigheter och företagen.

Samtalet kommer att ta upp översynen av produkter med dubbla användningsområden, men också om vilka utmaningar det finns med den snabba teknikutvecklingen och möjligheten att identifiera produkter med dubbla användningsområden. Hur överbygger man kunskapsgapet mellan den existerande definitionen av dubbla användningsområden och ny (till del disruptiv) teknik som kan få dubbla användningsområden? Hur arbetar man med främjande av spjutspetsteknologi som har dubbla användningsområden utan att för den skull bryta mot existerande lagar och förordningar?

Stockholm
22 mars 2019

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 13.00 - 15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang